TIN VUI: CARLOS MANUEL RODRIGUEZ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỚI CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Nếu bạn tò mò người đàn ông này là ai thì hãy đọc hết bài này nhé. Ông Carlos Manuel Rodriguez, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Costa Rican, đã được bầu chọn làm Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Quỹ Môi trường Toàn cầu. Đây là quỹ tín thác đa phương lớn nhất về hỗ trợ hành động môi trường ở các nước đang phát triển và là cơ chế tài chính chủ yếu cho nhiều công ước môi trường của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng GEF đã họp trực tuyến và bầu chọn ông Rodriguez làm Giám đốc điều hành quỹ với nhiệm kỳ ban đầu là bốn năm. Ông sẽ tiếp nối bà Naoko Ishii, người được cử làm Giám đốc điều hành và Chủ tịch của GEF vào năm 2012. Bà Naoko Ishii đã cống hiến trong hai nhiệm kỳ với việc mở rộng cách tiếp cận của quỹ nhằm giải quyết tốt hơn các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề suy thoái môi trường, tập trung nhiều hơn vào việc chuyển đổi các hệ thống kinh tế quan trọng đang gây ra biến đổi khí hậu, phá rừng, và hủy hoại sinh thái.

Trong ba nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng của ông Rodriguez, Costa Rica đã nhân đôi kích thước của các khu rừng, chuyển đổi 100% ngành điện thành dạng có thể tái tạo, và đưa đất nước trở thành điểm du lịch sinh thái hàng đầu. Rodriguez đã làm việc 12 năm tại Tổ chức Bảo tồn Quốc tế và cũng là người tiên phong trong việc phát triển hệ thống chi trả dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đại dương, và các chiến lược không tạo khí thải cacbon. Ông cũng là chuyên gia nổi tiếng Thế giới về chính sách môi trường, đàm phán đa phương, và hỗ trợ tài chính trong bảo tồn thiên nhiên.

Ông gia nhập tổ chức liên chính phủ có trụ sở tại Washington vào thời điểm quan trọng của các hành động môi trường quốc tế, giữa sự cấp bách của việc giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trong đại dịch coronavirus, và trước các cuộc đàm phán cấp cao vào thời gian tới về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, đại dương, và hơn thế nữa.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

back to top