ESG XU HƯỚNG MỚI, NHÂN TỐ QUAN TRONG TẠO NÊN GIÁ TRỊ LÂU DÀI CỦA DOANH NGHIỆP

ESG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TỶ LỆ THU HỒI VỐN 

Sự kiện “ESG and Impact Investing in Vietnam – Promoting Sustainable Growth and ROI”, do Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham Vietnam) và Saigon Asset Management (SAM) tổ chức vào ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại The Reverie Saigon. Mục đích của sự kiện này nhằm cung cấp các thông tin chuyên sâu về ESG dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, hoạt động môi trường và nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ. Khi theo thời đại xu hướng mới, các công ty và nhà đầu tư đang ngày càng tích hợp các tiêu chí ESG trong doanh nghiệp của họ, cũng như sử dụng các tiêu chí này để đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng.

Với sự tham dự của những diễn giả đầy quyền lực, sự kiện đã diễn ra cực kỳ thành công:

  • Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital;
  • Shuyin Tang – Giám đốc Patamar Capital và đồng sáng lập kiêm CEO của Beacon Fund;
  • Dr Lyndal Hugo – Đồng sáng lập kiêm CEO công ty Orlar; 
  • Louis Nguyen – Chủ tịch Uỷ ban Thị trường Vốn và Dịch vụ Tài chính (Capital Markets and Financial Services Committee) của AmCham đồng thời là Chủ tịch kiêm CEO của SAM – Người dẫn dắt và điều hành sự kiện.

Một số vấn đề được đặt ra thảo luận và giải thích chuyên sâu như:

  • Tại sao các công ty/nhà đầu tư quan tâm đến tiêu chí ESG?
  • Ngành tài chính của Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức gì trong nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn ESG trong nước và quốc tế?
  • Làm thế nào để Việt Nam có thể đảm bảo rằng mình có các điều kiện thích hợp để thu hút các công ty toàn cầu coi trọng tiêu chí ESG?
  • Làm cách nào để các nhà đầu tư có thể đánh giá các đối tác tiềm năng và các công ty được đầu tư để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chí ESG hay không?
  • Làm thế nào để các công ty tại Việt Nam có thể nắm bắt và thực hiện đầy đủ hơn các tiêu chí ESG trong hoạt động kinh doanh của mình để thúc đẩy tăng trưởng bền vững?
  • Các tổ chức phi chính phủ có thể đóng vai trò gì trong việc đầu tư ESG? v.v..


Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

back to top