Ngày: Tháng Sáu 3, 2022

Hà Nội: Tịch thu 350 lọ mật gấu đang vận chuyển đi tiêu thụ

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết 350 lọ mật gấu đang được đối tượng Nguyễn Văn Thao vận chuyển đi tiêu thụ đã bị bắt giữ tại Hà Nội. Tại nhà Thao có nuôi nhốt 7 con gấu ngựa. Theo đó, công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một chủ nuôi…

Read Article →
back to top