Ngày: Tháng Chín 15, 2020

GIẢI THƯỞNG VIEWS AWARDS 2020

Chúng ta rất may mắn là những kẻ lữ hành trong hành trình sống của chính mình. Có thể tự do nói và viết những điều tim cảm nhận, bộ não vận hành, tại từng điểm dừng tươi đẹp và cả tồi tệ. Còn muôn loài thì không được may mắn như thế. Chúng không…

Read Article →
back to top