Ngày: Tháng Tám 27, 2020

CHANGE & WILDAID TUNG VIDEO HOẠT HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC KÊU GỌI NGƯNG TIÊU THỤ THỊT RỪNG

Link xem video tại Youtube CHANGE: Vật Chủ Link xem video tại Facebook CHANGE: Vật Chủ Link xem video tại Facebook WildAid: Vật Chủ Một sản phẩm truyền thông giáo dục được thực hiện bởi CHANGE và WildAid nhằm hưởng ứng Chỉ thị 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật…

Read Article →
back to top